Referenser

Här kan du se bilder från tidigare arbeten. 

Brf. Kungsbacken

Team Guardab fick i uppdrag av Brf. Kungsbacken att utföra en komplett trapphusrenovering i båda portarna där vi installerade nya säkerhetsdörrar, utförde målnings- och belysningsarbete i hela trapphuset, renoverade dem befintliga entréportarna samt monterat nya postboxar i entrén. 

Före

Före

Före

Efter

Efter

Efter

Efter

Efter

Efter

Efter